Integritetspolicy

Allmänt

Denna policy beskriver hur by Rosette i Karlstad org.nr. 650705-xxxx nedan by Rosette, hanterar dina personuppgifter.

By Rosette är dataskyddsansvarig för behandling av dina personuppgifter.

Följande lagras

Namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post

Geografisk information

IP-adress, loggar, enhetsinformation

Sökbeteende

Orderhistorik

Utlämnande till tredje part

By Rosette lämnar inte ut personliga uppgifter till tredjepart annat än vad som krävs för att fullgöra de ändamål uppgifterna samlades in för. Undantag endast om det krävs enligt lagstiftning, för att samarbeta med myndigheter i brottsundersökning eller för att upprätthålla eller skydda by Rosette kontraktsrättigheter.

Säkerhet

Uppgifterna skyddas i enlighet med etablerade säkerhetsmekanismer. Endast personal som har behov att tillgå personligt identifierbar information för att utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till detta.

Rättigheter

Du har rätt att efter skriftligt undertecknad ansökan begära ut ett registerutdrag samt rättelse av personuppgifter. Du har under vissa omständigheter rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Du har rätt att göra invändningar och på begäran upphör vi med t.ex. direktmarknadsföring.

Datainspektionen är ansvarig för övervakning av hur lagstiftningen tillämpas. Anser du att ett företag hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du inlämna klagomål till Datainspektionen.

Cookies

När du besöker vår sajt lagras cookies, en textfil, på din dator, från oss och från tredjepartsleverantörer. Dessa används för nödvändiga funktioner som vår kassafunktion och för bl.a. statistik och personalisering. Cookies kan blockeras i vår cookiebar och genom din webbläsare.

Kontaktinformation

By Rosette i Karlstad, Almars Gård 433, 655 91 Karlstad