Allmänna villkor

Följande allmänna villkor gäller vid köp av varor från by Rosette i Karlstad, Org.nr. 650705-xxxx (nedan: by Rosette), om inte annat överenskommits skriftligen mellan kund och by Rosette.

Allmänt

By Rosette välkomnar privatkunder, företag. För att handla på by Rosette som privatperson måste du ha fyllt 18 år eller ha målsmans godkännande.

Fraktkostnad/Leverans

Portokostnaden för dig som kund baseras på faktisk fraktkostnad och visas i kassan. Försändelsen skickas normalt med PostNord. Eventuell kolliavisering skickas per sms eller e-post.

Som kund ansvarar du för att ange en korrekt leveransadress och by Rosette kan inte ta ansvar för försändelser som saknas p.g.a. felaktigt angiven adress. För ej uthämtade eller nekade försändelser faktureras kunden 250 kr inkl. moms för att täcka leverans- och hanteringskostnader.

Produkter som är tillfälligt slut

Är en produkt tillfälligt slut i lager, eller om saldot är lägre än det antal som ligger i varukorgen, informeras kunden om detta i kassasteget innan beställningen slutförts. By Rosette dellevererar inte ordrar; hela ordern skickas först när samtliga varor finns i lager. Skulle angivet lagersaldo däremot inte stämma så kontaktas kunden av by Rosette.

Ångerrätt

Ångerrätten gäller i 14 dagar och by Rosette betalar tillbaka ordersumman inklusive eventuell fraktkostnad. Återbetalning sker senast 14 dagar efter mottagen retur. Du som kund står för returfrakt och transportrisk. För att nyttja ångerrätten kontakta först by Rosette, förslagsvis skriftligen via e-post till [email protected]

By Rosette har rätt att på återbetalat belopp göra avdrag för varans värdeminskning. Detta sker om varan har hanterats mer än nödvändigt för att fastställa varans egenskap eller funktion.

Produkter som beställts med tryck, gravyr eller annan märkning kan inte återlämnas och ångerrätt eller öppet köp gäller inte dessa varor. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätt.

Reklamationer

Reklamationer av defekta eller fellevererade varor samt transportskador ska ske inom skälig tid. By Rosette ersätter dig för eventuella fraktkostnader i samband med godkänd reklamation. Återbetalning sker inom 30 dagar. För att reklamera en vara kontakta först by Rosette, förslagsvis via e-post till [email protected]

Bilder och färger

Färger i produktbilder och färgkartor ska endast anses vara ungefärlig fingervisning av faktisk färg. Färger kan upplevas olika mellan olika bildskärmar. Missvisande färg godkänns därför inte som skäl till reklamation utan faller istället under ångerrätten.

Betalning

I dagsläget finns betalningsalternativen kortbetalning och Paypal. Onlinetransaktionen behandlas säkert av iZettle.

Personliga uppgifter

By Rosette samlar in personliga uppgifter när du lägger en beställning. Informationen som samlas in kan innefatta namn, adress, fakturerings- och kontaktuppgifter samt kreditinformation. Informationen används för att slutföra och uppfölja beställningar samt för utskick.

By Rosette lämnar inte ut personliga uppgifter till tredjepart om det inte krävs enligt lagstiftning, för att samarbeta med myndigheter i brottsundersökning eller för att upprätthålla eller skydda by Rosette kontraktsrättigheter. Uppgifterna skyddas i enlighet med etablerade säkerhetsmekanismer, t.ex. SSL.

Force Majeure

Vid omständigheter utanför by Rosettes kontroll, exempelvis men ej begränsat till naturkatastrof, elavbrott, arbetskonflikt, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse, är by Rosette befriat från ansvar gentemot kund.

Tvister Tvister ska i första hand lösas direkt mellan by Rosette och kund. By Rosette förbinder sig att vid tvist följa eventuell rekommendation från Allmänna Reklamationsnämnden.